Célunk


Célunk, hogy minden hívő katolikus evanglizátor legyen, hogy minden plébánia-közösség evangelizáló legyen.

a. Evangelizátor

Az evangelizátorok az új evangelizáció előfeltétele: olyan egyszerű hívők, akik egy közösség tagjaként a mindennapi életük során ismerőseiknek és ismeretlenek számára is képesek tanúságot tenni Jézus Krisztusról, hirdetni Őt egyetlen Megváltóként és elvezetni a keresőket a megtérésre, majd ezután a közösségbe.

Az új evangelizáció elsősorban az evangelizátorokon múlik.

Ugyanis sok szakemberünk van az Egyházban – papok, szerzetesek, katekéták, teológusok – akik az evangelizáció más szakaszaiban munkálkodnának, de jelenleg nincsenek olyanok, akik elvégeznék az első evangelizáció szolgálatát. Ha lesznek a közösségeknek, plébániáknak evangelizátoraik, beindul a gépezet.

Nem gondoljuk, hogy néhány evangelizációs szakemberrel máris minden a helyére kerül. Sokkal több evangelizátorra van szükség, mint katekétára vagy papra: minden katolikus evangelizátorrá kell hogy váljon. Ez a keresztségi és a bérmálási küldetésünk, mert „az első igehirdetésre minden keresztény meghívást kap.” (KÁD 61)

b. Helyünk az evangelizáció folyamatában

Iskolánk az evangelizáció folyamatában néhány kritikus lépést valósít meg: az első hirdetés területén és a folyamat végén, az evangelizációra való felkészítésben. Mindkettő hiányzó és pótolható láncszem Romániában és Magyarországon egyaránt.

Az Iskola nem végzi el az evangelizáció teljes küldetését, hogy mi evangelizáljunk az Egyház, a (plébánia)közösségek helyett. Az evangelizáció a teljes Egyház küldetése. Mi egy iskola vagyunk, hogy megtanuljon Isten népre újra evangelizálni.