Módszertan

Ha a vas elcsorbul, és nem olyan, mint azelőtt,
hanem életlen, sok munkával kell megélesíteni. Préd. 10,10.

Evangelizálni csak evangelizálva tanulunk meg!
Iskolánk újdonsága abban áll, hogy kurzusainkban Egyházunk hagyományos tanítását új, korszerű módszerekkel adjuk tovább.
A módszertan – a témából adódóan – felnőttképzésre lett kialakítva.

Nincs szükség új Örömhírre, csak új módszertanra, amivel azt továbbadjuk.
Tanításaink biblikusak tartalmukban és nyelvezetükben is.
Előadásmódunkat jellemzi az egyszerű fogalmazás, kiemelt szerepet kap a tanúságtétel, VI. Pál és II. János Pál felhívását követve: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is.” (EN 41RM 42)

Iskolánk módszertana a legmodernebb pedagógiai és andragógiai alapelvek szerint lett kialakítva. Nagy hangsúlyt fektetünk mondanivalónk szemléltetésére, a lehető legtöbb érzékszervet célba véve.
A résztvevőkkel tanulóközösséget kialakítva bevonjuk őket a tanítás-tanulás folyamatába. Hogy ne csak elméleti tudást adjunk át, ezért minden tanításhoz tartozik valamilyen résztvevői tevékenység: a közös imádságtól, énekléstől kezdve, a plakát rajzoláson, színdarab készítésen át, a kiscsoportos megbeszélésekig, mindenféle megtalálható módszertani palettánkon. Valamint dinamikáinkkal döntésre hívjuk őket. Kurzusainkat általában jellemzi az imádságos és vidám légkör.

Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint. 1Kor. 15,3-4.

A módszertan és a sok évnyi tapasztalat meggyőzött bennünket arról, hogy a 2000 éves kérügmába nem kell belecsempészni új, modern, nyugati vagy keleti elemeket. Csupán újnál újabb, kreatív formában kell azt megfogalmazni. (ujevangelizacio.hu)